Обща информация

Курсът "Етично хакерство" на БАРЗИКТ покрива изключително актуалната тематика, свързана със сигурността на информационните и комуникационни системи.

Към момента много компании и неправителствени организации предлагат подобно обучение, но това, което прави нашият курс различен е фактът, че той е максимално практически насочен. Разбира се, не се пренебрегва и теорията, която се базира на най-актуалните инструменти и подходи, използвани от етичните хакери.

Всяка една от учебните теми започва с теоретично представяне и следва практическа работа, насочена към разглежданите въпроси. Именно това е и причината за по-дългото времетраене на обучението (в сравнение с други подобни курсове).

Теоретичната част се базира на едноименната книга с автор Александър Цокев, а всеки курсист получава 1 брой от нея.

За оптимално качество на провеждане на занятията, курсът се предлага с продължителност от 10 дни и целодневно обучение (минимум 60 часа). Разбираме, че много от специалистите в областта на информационните и комуникационни технологии са заети и трудно биха отделили тези две седмици. Поради тази причина планираме да се сформират и вечерни групи, а актуалният график на курса можете да намерите тук.

Едно от нещата, на които в БАРЗИКТ държим е високото качество на обучение. Може да ви се струва като стандартна фраза, но ние ясно осъзнаваме, че завършилите обучението трябва да са на върха на технологичната вълна и представяйки издаденият от нас сертификат, ние трябва да гарантираме, че получените знания и умения ще бъдат актуални и високо оценени.

 

Предишна страница: Съдържание Следваща страница: Такса