За автора

Доц. д-р инж. Александър Цокев безспорно е един от възпитаниците на ТУ-София, с които през призмата на 71-годишната си история Университетът може да се гордее. Завършва средно образование в Технологично училище Електронни системи към ТУ–София, а висшето си образование през 2002 г. във факултета по Компютърни системи и управление на ТУ-София. Академичната му кариера започва през 2005 г. в една от елитните катедри на ТУ-София – „Автоматизация на дискретното производство“ при Машиностроителния факултет, където последователно е асистент и главен асистент. През 2008 г. придобива ОНС „доктор“ с дисертация на тема “Автоматизирана система за сортиране на детайли с машинно зрение и невронна разпознаваща структура”. От 2012 г. е част от екипа на Машинно-технологичния факултет на ТУ-София и катедра „Теория на механизмите и машините“, като от 2014 г. е доцент по научната специалност „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление“. Преди това от 2013 г. е факултетен координатор по "Информационно осигуряване", от 2015 г. е Зам. декан по информационно осигуряване и студентски практики и стажове, а от 2017 е Зам. декан по учебната дейност на Машинно-технологичния факултет на ТУ-София.

Доц. Александър Цокев е основоположник на ново направление в учебната и научно-изследователската и развойна дейност на Машинно-технологичния факултет на ТУ-София, свързано с информационните технологии в индустрията и индустриалните информационни системи, като от 2015 г. е ръководител на учебната лаборатория с факултетен статут по „Индустриални информационни системи“. Автор и съавтор е на над 35 научни публикации, едно ръководство и един учебник, участник е в екипа на 5 научно-изследователски проекта на стойност над 2 000 000 лв. с финансиране от МОН на РБ и оперативните програми на ЕС. Доц. Цокев е сертифициран Cisco Networking Academy Instructior от 2003 г. и Instructor Trainer Qualified - Cisco Systems (2012 г.), а доказателство за техническите му умения и компетенции са сертификатите CCNA, CCNA Wireless, CCNA Security, HP – HP-UX Certified Administrator, INFOSEC Professional и други.

Доц. Александър Цокев е един от основателите и двигателите на създадената през 2014 г. Българската асоциация за развитие на знанията за информационните и комуникационни технологии (БАРЗИКТ), като активната му дейност в асоциацията способства както за развитието на специализираното обучение по информационни и комуникационни технологии в България, така и за повишаване на нивото на научно-изследователската и развойна дейност в тази област. Доказателство за това са изградените контакти и сътрудничества с редица водещи фирми в сферата на информационните и комуникационни технологии, сред които Виваком, Интеруут България, Нет 1, Телелинк и други.

Доц. Александър Цокев е и един изключително надарен преподавател и педагог, отличаващ се със задълбочените си познания и опит, атрактивното представяне на материала и проблематиката и непосредствения си контакт и владение на аудиторията.

 

доц. д.т.н. инж. мат. Николай Николов

МТФ на ТУ-София

Предишна страница: Примерна глава Следваща страница: Изтегляне