Начало

!Само за учебни цели

"Етично хакерство" е първата книга на български език, обхващаща и разглеждаща изключително актуалната тематика за сигурността при информационните и комуникационни системи.

В обем от малко над 1000 страници са описани:

 • Статичен анализ на приложения с цел откриване на потенциални технологични пропуски
 • Деасемблиране и декомпилиране на приложения
 • “Fuzz” анализ
 • Създаване и използване на “Shellcode”
 • Атаки с мощната среда Metasploit
 • Генериране на прикрит зловреден код с Veil-Evasion
 • Разузнаване и сканиране на мрежи
 • Сканиране за наличие на технологични пропуски
 • Атаки на пароли
 • Специализирани атаки, насочени към каналното ниво на OSI модела
 • Подслушване на мрежови трафик и генериране на пакети
 • Атаки с цел отказ на услуги (DoS)
 • Създаване, проверка и избягване на “Honeypot”
 • Атаки на безжични мрежи
 • Социално инженерство
 • Атаки от тип “Man in the Cloud”
 • Атаки на Web сървъри и Web приложения
 • Заобикаляне на пароли при Microsoft Windows
 • Атаки на мрежови маршрутизатори
 • Атаки на бази данни и инжектиране на SQL
 • Атаки на мобилни устройства с Android и др.

 Информация за книгата

 • ISBN: 978-619-7382-00-6
 • Бр. страници: 1007
 • Издател: БАРЗИКТ
 • Година: 2017
Следваща страница: Съдържание